Gemeenteraad bespreekt bestemmingsplan

In december 2021 bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan Hart van Nootdorp (agendapunt 5b). De raad wordt gevraagd de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.

De gemeenteraad vergadert over het bestemmingsplan in drie stappen:
– Beeldvormend (2 december 2021)
– Oordeelvormend (16 december 2021)
– Besluitvormend (23 december 2021)

De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn online te volgen via: pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl. Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Bekijk dan de mogelijkheden op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Vanaf 19 augustus tot en met 29 september kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website van de gemeente. Daar vindt u ook hoe u op dit plan kan reageren.

Vragenuren

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan of gaat u graag met ons in gesprek? U bent welkom tijdens onze kleinschalige vragenuren. De vragenuren zijn op woensdag 8 september en op woensdag 15 september van 19:00 uur tot 21:00 uur bij bij CulturA & Zo: Dorpsstraat 7 in Nootdorp.

Wilt u aanwezig zijn bij één van de vragenuren? In verband met de richtlijnen omtrent Covid werken we met een aanmeldsysteem. Mail uw gewenste datum naar hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl. Voor de vragenuren van 8 september kunt u zich uiterlijk 3 september aanmelden en voor de vragenuren van 15 september uiterlijk 10 september. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met tijdstip. 

Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Afgelopen donderdag, 24 juni 2021, is het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf halverwege augustus tot eind september ter inzage. Dan kunt uw reactie op het plan delen met de gemeente. De gemeente bekijkt alle reacties en beoordeelt daarna of het plan nog aangepast moet worden.

Het is onze verwachting dat het definitieve bestemmingsplan in december 2021 in de raad wordt behandeld.

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure vindt u op de website van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan in raad

In juni bespreekt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp. In dit plan wordt juridisch opgeschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag. Het bestemmingsplan is daarmee een juridische uitwerking van de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie staat beschreven wat de bedoeling is met het gebied. Wie in de toekomst iets wil gaan doen, bijvoorbeeld een gebouw neerzetten, hoeft zich niet aan de gebiedsvisie te houden. Maar aan de regels van een bestemmingsplan moet iedereen zich wel verplicht houden.

De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbestemmingsplan in drie stappen:
– Beeldvorming: 3 juni 2021
– Oordeelvormend: 10 juni 2021
– Besluitvormend: 24 juni 2021

De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn online te volgen via: pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Bekijk dan de mogelijkheden op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad.

Raad stelt gebiedsvisie vast

Op 22 april is de gebiedsvisie Hart van Nootdorp vastgesteld door de gemeenteraad. In de gebiedsvisie beschrijven we de eisen voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Daarnaast beschrijven we ook de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen.

De vastgestelde gebiedsvisie is de basis voor het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt gaat worden en wat er waar gebouwd mag worden. Het is onze verwachting dat het ontwerp bestemmingsplan in juni 2021 in de raad wordt behandeld.

Bent u benieuwd naar de gebiedsvisie? Bekijk deze dan hier op de website.

Gebiedsvisie Hart van Nootdorp gereed

Voor de gebiedsontwikkeling in het hart van Nootdorp is een gebiedsvisie opgesteld.
In de gebiedsvisie beschrijven we de eisen waar thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen minimaal aan moeten voldoen. Daarnaast beschrijven we ook de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen.

In april besluit de gemeenteraad over de gebiedsvisie. De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie in drie stappen:
Beeldvorming: 31 maart 2021
Oordeelvormend: 15 april 2021
Besluitvormend: 22 april 2021

Alle informatie over de gebiedsvisie leest u verder op de pagina van gebiedsvisie op deze website.

Terugkoppeling raadpleegronde Hart van Nootdorp

Tussen 11 en 17 januari 2021 hebben wij de (concept) gebiedsvisie Hart van Nootdorp bij u voorgelegd. Via een digitale vragenlijst was het mogelijk om uw reactie te geven op de verschillende onderdelen van de gebiedsvisie. Wij hebben alle ontvangen reacties voorzien van een antwoord. Bent u benieuwd naar de ontvangen reacties en onze antwoorden? Kijk dan op de pagina ‘vragenlijst’.

Ecologisch onderzoek

Rond de locaties in het project Hart van Nootdorp moet onderzoek uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van bepaalde soorten vleermuizen en vogels.

Tot oktober 2021 vinden meerdere veldbezoeken plaats door ecologisch specialisten, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Deze specialisten lopen rondom de projectlocaties met speciale apparatuur, onder andere om te ‘luisteren’ of er vleermuizen aanwezig zijn. U hoeft zich dus geen zorgen te maken vanwege rondlopende onbekende personen op soms vreemde tijdstippen. De ecologisch specialisten zijn in het bezit van een toestemmingsbrief van de gemeente.

Deel uw mening over de concept gebiedsvisie

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. Daar maken we een gebiedsvisie voor. De concept gebiedsvisie is inmiddels gereed. Kijkt u met ons mee?

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We zijn ontzettend blij met de vele reacties die we hebben mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie hebben wij zoveel mogelijk meegenomen in de concept gebiedsvisie.

Vult u ook de enquête in tussen 11 en 17 januari 2021?
We willen de concept gebiedsvisie graag ter toetsing bij u voorleggen! Tussen 11 en 17 januari 2021 kunt u een online vragenlijst invullen. U vindt deze hier. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vooraankondiging: deel uw mening over de concept gebiedsvisie

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We hebben heel veel reacties mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie verwerken wij zoveel mogelijk in de concept gebiedsvisie. 

We leggen de concept gebiedsvisie graag ter toetsing aan u voor! U kunt uw mening geven door het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst komt half januari beschikbaar op deze pagina.