Uw mening telt!

In het planproces staan we aan de vooravond van het ontwerpproces. Wij verzamelen nu alle informatie waarmee we aan de slag gaan. Daarom horen we graag nu van u uw mening en eventueel uw ideeën over de locatie. Wat is er goed en wat kan beter, wat ziet u graag terug komen op de deelgebieden van het plan en wat ook niet?

Met uw informatie, de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zal een nota van uitgangspunten geformuleerd worden het vertrekpunt zal zijn voor de gebiedsontwikkeling. Uw mening telt!

Vul de vragenlijst nog in vóór 15 juli 2019!

Uitnodiging: Praat u mee over ontwikkeling Hart van Nootdorp?

De locatie van de voormalige brandweerkazerne en omgeving aan de Kon. Julianastraat in Nootdorp wordt herontwikkeld. Op deze plek komt een nieuw integraal kindcentrum, met onderwijs en kinderopvang voor 0-12 jaar, een nieuwe multifunctionele sporthal en woningbouw.

Er wordt een ruimtelijke visie opgesteld. Het plangebied omvat de locaties van de voormalige brandweekazerne, de Klauterbeer, Kindcentrum Regenboog en sporthal Jan Janssenhal. De gemeenteraad heeft eind februari 2019 een startnotitie vastgesteld met daarin het proces en eerste uitgangspunten om deze locaties in samenhang te ontwikkelen.

Wilt u meepraten over de herontwikkeling van het gebied?
“Uitnodiging: Praat u mee over ontwikkeling Hart van Nootdorp?” verder lezen

De gemeenteraad besluit: nieuwbouw sporthal Jan Janssenhal en kindcentrum De Regenboog

In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten voor nieuwbouw van de sporthal Jan Janssenhal en Kindcentrum Regenboog in Nootdorp. Naast de sporthal en het Kindcentrum staat ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer op de planning voor herontwikkeling. Hier ligt de kans om deze locaties in samenhang te ontwikkelen. Het plangebied van het project Hart van Nootdorp omvat deze drie locaties.