De gemeenteraad besluit: nieuwbouw sporthal Jan Janssenhal en kindcentrum De Regenboog

In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten voor nieuwbouw van de sporthal Jan Janssenhal en Kindcentrum Regenboog in Nootdorp. Naast de sporthal en het Kindcentrum staat ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer op de planning voor herontwikkeling. Hier ligt de kans om deze locaties in samenhang te ontwikkelen. Het plangebied van het project Hart van Nootdorp omvat deze drie locaties.