Deel uw mening over de concept gebiedsvisie

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. Daar maken we een gebiedsvisie voor. De concept gebiedsvisie is inmiddels gereed. Kijkt u met ons mee?

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We zijn ontzettend blij met de vele reacties die we hebben mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie hebben wij zoveel mogelijk meegenomen in de concept gebiedsvisie.

Vult u ook de enquête in tussen 11 en 17 januari 2021?
We willen de concept gebiedsvisie graag ter toetsing bij u voorleggen! Tussen 11 en 17 januari 2021 kunt u een online vragenlijst invullen. U vindt deze hier. Wij zijn benieuwd naar uw mening.