Denk mee met de gebiedsvisie!

Voor de zomer heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied vastgelegd. De volgende stap is de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Denkt u, als omwonende, sporter, leerling, ouder of anderszins betrokkene, met ons mee?

Met de Nota van Uitgangspunten zijn de kaders en ambities voor dit gebied geschetst. Nu volgt de verfijning in de gebiedsvisie, die de basis zal vormen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Wij kijken daarbij onder andere naar de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en de structuur en het gebruik van de openbare ruimte.

Vult u ook de enquête in?

Vul tussen 18 en 27 september de online vragenlijst in. Vanaf 18 september vindt u deze hier op de website. Dan leest u daar ook meer over de gebiedsvisie.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst? Dat kan ook. U bent welkom tijdens onze kleinschalige vragenuren in CulturA & Zo: Dorpsstraat 7 in Nootdorp.

Vragenuren
18 sept 10:00 – 12:00 uur
22 sept 16:00 – 18:00 uur
23 sept 19:00 – 21:00 uur
Aanmelden noodzakelijk!

Wilt u aanwezig zijn bij één van de vragenuren? In verband met de richtlijnen omtrent Covid-19 werken we met een aanmeldsysteem. Mail uw gewenste datum en tweede voorkeur naar hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl. U ontvangt van ons een bevestiging met tijdstip.

Ook kunt u met vragen terecht op ons mailadres of bel de gemeente via 14015.