Gebiedsvisie

De gebiedsvisie Hart van Nootdorp richt zich op de ontwikkeling van nieuwe woningen, de nieuwbouw van sporthal Jan Janssenhal en de nieuwbouw van een Kindcentrum Regenboog.  In deze visie formuleren we de kaders voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Daarnaast wordt de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen beschreven.

Om tot deze gebiedsvisie te komen, is een aantal stappen doorlopen. Bewoners zijn bevraagd en de gemeenteraad heeft een aantal kaderstellende documenten vastgesteld. Deze input vormt de basis voor deze gebiedsvisie.

Visiekaart

De gebiedsvisie bestaat uit een visiekaart aangevuld met massastudies, profielen en referentiebeelden die een beeld geven van de mogelijke uitwerking. De belangrijke thema’s worden met kaarten verduidelijkt.

Besluitvorming gebiedsvisie
In april besluit de gemeenteraad over de gebiedsvisie. De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie in drie stappen:
Beeldvorming: 31 maart 2021
Oordeelvormend: 15 april 2021
Besluitvormend: 22 april 2021

De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn online te volgen via: pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Bekijk dan de mogelijkheden op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad

Vervolg
Zodra de gebiedsvisie door de raad is vastgesteld, is het duidelijk wat de kaders zijn voor de herontwikkeling van het gebied Hart van Nootdorp. Daarmee vormt de gebiedsvisie de basis voor het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt gaat worden en wat er waar gebouwd mag worden. Het is onze verwachting dat het ontwerp bestemmingsplan in juni 2021 in de raad wordt behandeld.

Het duurt nog even voordat de bouw echt kan starten. Hiervoor moeten nog veel stappen worden doorlopen. Denk hierbij aan: aanbestedingen, ontwerptrajecten en vergunningen. Later plaatsen wij op deze website een globale planning.