Gebiedsvisie

De komende maanden werken we aan de gebiedsvisie. In deze visie formuleren we de kaders en uitgangspunten voor thema’s zoals groen, bebouwing en verkeer. Tijdens het visietraject kijken we ook naar onderzoeken op het gebied van geluid, bereikbaarheid en ontsluiting. Dit zijn belangrijke onderwerpen die mede de functionele indeling van het gebied bepalen. Verder kijken we naar hoe de openbare ruimte eruit komt te zien (sfeer en uitstraling) en hoe deze gebruikt kan worden.

De gebiedsvisie vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan en de richting die we kiezen voor de ontwikkelingen in het gebied.

Planning gebiedsvisie

Betrekken omgeving
We betrekken belanghebbenden actief bij het opstellen van de gebiedsvisie. Zo kunnen betrokkenen in de eerste fase meedenken over onderwerpen als sfeer, identiteit en invulling van het gebied. Vervolgens toetsen we in een volgende ronde de concept gebiedsvisie bij de omgeving.

Tussen 18 september en 27 september 2020 heeft u een online enquête kunnen invullen. De resultaten van deze enquête vindt u binnenkort hier op de website.

Naar verwachting wordt de gebiedsvisie begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.