Gebiedsvisie

De gebiedsvisie Hart van Nootdorp richt zich op de ontwikkeling van nieuwe woningen, de nieuwbouw van sporthal Jan Janssenhal en de nieuwbouw van een Kindcentrum Regenboog.  In deze visie formuleren we de kaders voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Daarnaast wordt de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen beschreven.

Om tot deze gebiedsvisie te komen, is een aantal stappen doorlopen. Bewoners zijn bevraagd en de gemeenteraad heeft een aantal kaderstellende documenten vastgesteld. Deze input vormt de basis voor deze gebiedsvisie.

Visiekaart

De gebiedsvisie bestaat uit een visiekaart aangevuld met massastudies, profielen en referentiebeelden die een beeld geven van de mogelijke uitwerking. De belangrijke thema’s worden met kaarten verduidelijkt. In april 2021 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.