Gebiedsvisie

Momenteel wordt gewerkt aan de gebiedsvisie. In deze visie formuleren we de kaders en uitgangspunten voor thema’s zoals groen, bebouwing en verkeer. Tijdens het visietraject kijken we ook naar onderzoeken op het gebied van geluid, bereikbaarheid en ontsluiting. Dit zijn belangrijke onderwerpen die mede de functionele indeling van het gebied bepalen. Verder kijken we naar hoe de openbare ruimte eruit komt te zien (sfeer en uitstraling) en hoe deze gebruikt kan worden.

De gebiedsvisie vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan en de richting die we kiezen voor de ontwikkelingen in het gebied.

Planning gebiedsvisie

Stappen naar de definitieve gebiedsvisie: vlekkenplan en concept gebiedsvisie
De eerste stap van de Nota van Uitgangspunten richting de gebiedsvisie is het opstellen van een vlekkenplan. Het vlekkenplan geeft de ruwe of voorlopige indeling van het gebied weer.

Het vlekkenplan is uitgewerkt tot een concept gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie formuleren we de kaders voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Daarnaast wordt de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen beschreven.

Van 11 t/m 17 januari konden omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden hun mening geven op de concept gebiedsvisie.


Definitieve gebiedsvisie
Momenteel verwerken wij de reacties op de gebiedsvisie en maken we de gebiedsvisie definitief. Dit document vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan en de richting die we kiezen voor de ontwikkelingen in het gebied. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in april 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.