Hoe nu verder met het Hart van Nootdorp?

De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld, dit betekent dat we een nieuwe fase van het project in gaan. De komende maanden werken we aan de gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie volgt de verfijning van de ambities en uitganspunten uit de Nota van Uitganspunten. Na de zomer betrekken wij omwonenden, het kindcentrum, de sportverenigingen en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken, schrijf u dan hier in voor de digitale nieuwsbrief!