Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten voor het project Hart van Nootdorp is opgesteld. Graag geven we omwonenden en andere betrokkenen de gelegenheid kennis te nemen van de nota. U kunt deze hier online inzien.

Met het vaststellen van de nota zijn de kaders geschetst om de gebiedsvisie op te stellen. In de gebiedsvisie volgt de verfijning van de uitgangspunten. En daarbij betrekken we ook weer de omgeving.

De kaders verbeeld op de Ambitiekaart Hart van Nootdorp

Besluitvorming raad

De gemeenteraad besluit in november 2019 over het vaststellen van de nota. De raadstukken zijn te bekijken via de agenda op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl. Dit gaat in 3 stappen via:

Meer informatie over de gemeenteraad leest u op de website van de gemeente