Nota van Uitgangspunten

In juni 2020 is de Nota van Uitgangspunten, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de uiteindelijke gebiedsvisie, vastgesteld door de gemeenteraad.

De Nota van Uitgangspunten geeft de ambities weer voor de ontwikkeling Hart van Nootdorp per thema: functie en programma, mobiliteit, bebouwing en water en groen.

Ambitiekaart Hart van Nootdorp

Locatiekeuze Sporthal

De raad heeft tijdens eerdere besluitvorming over de nota met een motie verzocht om een verdere afweging van de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal Jan Janssenhal. Twee scenario’s zijn verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne (scenario 1), of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal (scenario 2). 

Online presentatie Scenariostudie
Tijdens de beeldvormende vergadering op 2 juni zijn de Nota van Uitgangspunten en de scenario’s toegelicht via een online presentatie aan de raad. U kunt de presentatie hieronder direct bekijken. Inclusief beeldvorming van raad is dit terug te kijken via deze link (start vanaf 13:00m).


De gemeenteraad heeft de keuze gemaakt voor scenario 2. De nieuwe grotere sporthal komt dus terug op de huidige locatie van de Jan Janssenhal. Dit is verwerkt in de vastgestelde Nota van Uitgangspunten.


Hoe verder?

Met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten zijn de kaders en ambities geschetst om de gebiedsvisie op te stellen. In de gebiedsvisie volgt de verfijning van de uitgangspunten. En daarbij betrekken we ook de omgeving en gebruikers. Via deze website blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.