Scenariostudie

Locatiekeuze Sporthal

De raad heeft tijdens eerdere besluitvorming over de nota met een motie verzocht om een verdere afweging van de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal Jan Janssenhal. Twee scenario’s zijn verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne (scenario 1), of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal (scenario 2). 

De gemeenteraad heeft de keuze gemaakt voor scenario 2. De nieuwe grotere sporthal komt dus terug op de huidige locatie van de Jan Janssenhal. Dit is verwerkt in de vastgestelde Nota van Uitgangspunten.


Online presentatie Scenariostudie
Tijdens de beeldvormende vergadering op 2 juni zijn de Nota van Uitgangspunten en de scenario’s toegelicht via een online presentatie aan de raad. U kunt de presentatie hieronder direct bekijken. Inclusief beeldvorming van raad is dit terug te kijken via deze link (start vanaf 13:00m).