Raad stelt Nota van Uitgangspunten vast

Op 25 juni heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De raad heeft hierbij ook de keuze gemaakt voor de locatie van de sporthal. De nieuwe sporthal komt terug op de huidige locatie van de Jan Janssenhal. In de Nota van Uitgangspunten worden de ambities voor het Hart van Nootdorp per thema (functie en programma, mobiliteit, bebouwing en water en groen) beschreven. Dit zijn de kaders voor de uiteindelijke gebiedsvisie.

De vastgestelde nota en verdere informatie bekijkt u hier op de website.