Scenariostudie Hart van Nootdorp gereed

Voor de gebiedsontwikkeling in het hart van Nootdorp met kindcentrum Regenboog, sporthal Jan Janssenhal en appartementen is een scenariostudie opgesteld. Dit is aanvullend op de Nota van Uitgangspunten met daarin de kaders en ambities voor de uiteindelijke gebiedsvisie. In juni besluit de gemeenteraad over de Nota van Uitgangspunten.

Twee scenario’s zijn in de scenariostudie verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en woningen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Janssenhal. De keuze voor de locatie van de nieuwe sporthal is nog niet gemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd een keuze te maken en de Nota van Uitgangspunten, aangepast op het gekozen scenario, vast te stellen.

Alle informatie over de nota met scenariostudie leest u verder op de pagina van Nota van Uitgangspunten op deze website.

Online presentatie op 2 juni
Tijdens de beeldvormende vergadering op 2 juni hebben we de Nota van Uitgangspunten en de scenario’s toegelicht via een online presentatie aan de raad. U kunt dit terugkijken via  de website van de gemeente. .