Startnotitie Hart van Nootdorp vastgesteld

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, wordt een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om het gebied van Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne, kinderopvang De Klauterbeer en de sporthal Jan Janssenhal. De startnotitie vormt het vertrekpunt om te komen tot een integrale gebiedsvisie.

De startnotitie geeft inzicht in het waarom, wat en hoe van de gebiedsvisie. Daarbij is gekozen om te beginnen met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. Hierin worden de kaders en uitgangspunten vastgelegd als basis voor de uiteindelijke gebiedsvisie. De omgeving en de gebruikers van het gebied worden hiervoor geraadpleegd.

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad 4 uitgangspunten vastgesteld:

  1. de realisatie van een integraal kindcentrum;
  2. de realisatie van een multifunctionele sporthal;
  3. een intensief woningbouwprogramma passend bij de doelgroepen;
  4. continuïteit van het gebruik van de sport en onderwijs voorzieningen.