Terugkoppeling raadpleegronde Hart van Nootdorp

Tussen 18 en 27 september heeft u de gelegenheid gehad om met ons mee te denken over de gebiedsvisie voor het Hart van Nootdorp. U kon uw mening delen via een online vragenlijst of door gebruik te maken van een fysiek vragenuur.

Wat doen we met de opgehaalde informatie?
De opgehaalde informatie nemen we mee in de uitwerking van de gebiedsvisie. Naast de mening van omwonenden, houdt de gemeente ook rekening met de belangen van alle inwoners, het gemeentelijke beleid, financiële afwegingen, etc. Het is dus niet zo dat alle wensen één op één vertaald kunnen worden in de visie. Zodra de (concept)gebiedsvisie is uitgewerkt, krijgen omwonenden en andere betrokkenen nogmaals de mogelijkheid om te reageren op de plannen.

Alle door ons ontvangen reacties (in de periode dat de vragenlijst uit stond) hebben wij voorzien van een reactie. Deze vindt u samen met de uitkomsten van de vragenlijst in één document op deze pagina.