Terugkoppeling vragenlijst nu online

Als stap naar een integrale gebiedsvisie konden omwonenden en andere betrokkenen een digitale vragenlijst invullen. De resultaten van deze eerste inventarisatie zijn nu te zien op de pagina ‘vragenlijst’. Bent u benieuwd naar de aspecten die leven in en rond het plangebied en het verdere proces, neem dan even een kijkje.

De informatie uit de enquête vormt samen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten de input voor het formuleren van de Nota van Uitgangspunten. In deze nota worden de kaders en ambities vastgelegd als basis voor de uiteindelijk gebiedsvisie. Het college wil deze nota in november dit jaar aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.