Uitnodiging inloopavond 28 oktober 2019

In november besluit de gemeenteraad over de Nota van Uitgangspunten voor het project Hart van Nootdorp. Voorafgaand hieraan organiseert de gemeente een inloopavond om omwonenden, andere betrokkenen en raadsleden de gelegenheid te geven kennis te nemen van de Nota van Uitgangspunten .

U bent van harte uitgenodigd langs te komen op maandag 28 oktober!

U kunt tussen 19:30 uur en 21:00 uur binnenlopen bij CulturA & Zo in Nootdorp, waar we de uitgangspunten en ambities voor Hart van Nootdorp met u delen. Medewerkers van de gemeente en bureau NieuwBlauw zijn aanwezig om, waar nodig, een toelichting te geven en met u in gesprek te gaan.