Uitnodiging: Praat u mee over ontwikkeling Hart van Nootdorp?

De locatie van de voormalige brandweerkazerne en omgeving aan de Kon. Julianastraat in Nootdorp wordt herontwikkeld. Op deze plek komt een nieuw integraal kindcentrum, met onderwijs en kinderopvang voor 0-12 jaar, een nieuwe multifunctionele sporthal en woningbouw.

Er wordt een ruimtelijke visie opgesteld. Het plangebied omvat de locaties van de voormalige brandweekazerne, de Klauterbeer, Kindcentrum Regenboog en sporthal Jan Janssenhal. De gemeenteraad heeft eind februari 2019 een startnotitie vastgesteld met daarin het proces en eerste uitgangspunten om deze locaties in samenhang te ontwikkelen.

Wilt u meepraten over de herontwikkeling van het gebied?

Als eerste stap brengen we nu de kaders en ambities in kaart. Daarbij horen we ook graag hoe u, als omwonende, sporter, leerling, ouder, of anderszins betrokkene, deze plek ervaart. Tussen 25 juni en 15 juli 2019 kunt u in een online vragenlijst aangeven wat u belangrijk vindt bij deze ontwikkeling. Deze vragenlijst treft u van 25 juni tot 15 juli op deze website op de pagina ‘vragenlijst’.

Kick-off bijeenkomst op dinsdag 25 juni

Op 25 juni houden wij een kick-off bijeenkomst waarbij de vragenlijst online gaat. Dan is er gelegenheid om met u in gesprek te gaan en uitleg te geven. Om zowel 19.00 als 20.00 uur geven we een korte presentatie op het proces en gebruik van de digitale enquête.

U bent van harte welkom op 25 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij  Kindcentrum Regenboog, Jullianastraat 1 te Nootdorp

Bent u niet in de gelegenheid langs te komen, dan kunt u informatie over het project en de vragenlijst op deze website vinden.