Uw mening telt!

In het planproces staan we aan de vooravond van het ontwerpproces. Wij verzamelen nu alle informatie waarmee we aan de slag gaan. Daarom horen we graag nu van u uw mening en eventueel uw ideeën over de locatie. Wat is er goed en wat kan beter, wat ziet u graag terug komen op de deelgebieden van het plan en wat ook niet?

Met uw informatie, de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zal een nota van uitgangspunten geformuleerd worden het vertrekpunt zal zijn voor de gebiedsontwikkeling. Uw mening telt!

Vul de vragenlijst nog in vóór 15 juli 2019!