Vervolgproces Nota van Uitgangspunten

Afgelopen november is de Nota van Uitgangspunten, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de gebiedsvisie, door de gemeenteraad behandeld. De raad heeft nog geen besluit genomen en verzocht de nota opnieuw aan te bieden voor besluitvorming na verdere afweging over de locatiekeuze van de nieuwe sporthal. 

Twee scenario’s worden verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne, zoals voorgesteld in de nota, of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal. De nota met deze scenario’s en de afwegingen wordt vervolgens opnieuw aangeboden aan de raad. De omgeving wordt voorafgaand hieraan geïnformeerd. 

Meer informatie over planning en proces leest u via de pagina ’Nota van Uitgangspunten’