Vooraankondiging: deel uw mening over de concept gebiedsvisie

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We hebben heel veel reacties mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie verwerken wij zoveel mogelijk in de concept gebiedsvisie. 

We leggen de concept gebiedsvisie graag ter toetsing aan u voor! U kunt uw mening geven door het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst komt half januari beschikbaar op deze pagina.