Vragenlijsten

Terugkoppeling vragenlijst januari 2021

Tussen 11 en 17 januari 2021 hebben wij de (concept) gebiedsvisie Hart van Nootdorp bij u voorgelegd. Via een digitale vragenlijst was het mogelijk om uw reactie te geven op de verschillende onderdelen van de gebiedsvisie.

De resultaten van de vragenlijst kunt u hieronder downloaden. In dit document geven wij ook antwoord gegeven op alle ontvangen reacties.


Terugkoppeling vragenlijst september 2020

Tussen 18 en 27 september 2020 heeft u een online vragenlijst kunnen invullen.
De resultaten van de vragenlijst kunt u hieronder downloaden. In dit document wordt ook antwoord gegeven op alle ontvangen opmerkingen en suggesties.

Wat doen wij met uw input?
Alle opgehaalde informatie nemen we mee in de uitwerking van de gebiedsvisie. Naast de mening van omwonenden, houdt de gemeente ook rekening met de belangen van alle inwoners, het gemeentelijke beleid, financiële afwegingen, etc.  Zodra de (concept)gebiedsvisie is uitgewerkt, krijgt u nogmaals de mogelijkheid om te reageren op de plannen.


Resultaten enquête 2019 online

Tussen 25 juni en 15 juli 2019 kon een eerste online vragenlijst worden ingevuld. Bewoners, gebruikers en andere betrokkenen konden aangeven wat hij of zij belangrijk vindt bij deze ontwikkeling. De informatie uit de enquête gaf ons inzicht in de aspecten die leven in en rond het plangebied. Dit vormde samen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten de input voor het formuleren van de Nota van Uitgangspunten. Zo zijn een verkeersveilige inrichting, behoud van het karakter van Nootdorp en een groene sfeer benoemd in de ambities.
Een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst kunt u hieronder downloaden.