Vragenlijst

Resultaten online

De vragenlijst voor bewoners, gebruikers en andere betrokkenen bij het project Hart van Nootdorp kon ingevuld worden tussen 25 juni en 15 juli 2019. Een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst kunt u hieronder downloaden.


Privacy

De antwoorden van de respondent worden opgeslagen in de browser. Bij het heropenen van de enquête op hetzelfde device en in dezelfde browser zullen de eerder gegeven antwoorden weergegeven worden. Zo kan de respondent verder gaan met antwoorden en wordt voorkomen dat respondenten vragen meerdere keren kunnen invullen. De privacy policy kunt u vinden op de eerste pagina van de vragenlijst en via onderstaande link.

Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden.