Wat is een gebiedsvisie?

Samen met alle belanghebbenden gaan we graag aan de slag met de gebiedsvisie Hart van Nootdorp. Maar wat houdt deze gebiedsvisie nou eigenlijk in? In het kort geven we in de gebiedsvisie antwoord op de vraag: Welke kant willen we op met dit gebied?

In de visie formuleren we de kaders en uitgangspunten voor thema’s zoals groen, bebouwing en verkeer. Tijdens het visietraject kijken we ook naar onderzoeken op het gebied van geluid, bereikbaarheid en ontsluiting. Dit zijn belangrijke onderwerpen die mede de functionele indeling van het gebied bepalen. Verder kijken we naar hoe de openbare ruimte eruit komt te zien (sfeer en uitstraling) en hoe deze gebruikt kan worden. Ook werken we de wensen en eisen aan het woonprogramma, het kindcentrum en de sporthal uit in de visie.

De gebiedsvisie vormt daarmee een belangrijke basis voor het bestemmingsplan en de richting die we kiezen voor de ontwikkelingen in het gebied.

Op de pagina gebiedsvisie delen we de komende maanden alle informatie over de gebiedsvisie Hart van Nootdorp.